slide1 slide2 slide3 slide4

Иновативност

Како и секоја успешна компанија, ГП „Техника“ дооел., својот иден развој го бара во прифаќање и употреба на нови трендови и стандарди во архитектурата градежништвото.

Развојниот концепт се темели на детална анализа и согледување на модерните барања на инвеститорите, стремеж кон нивно задоволување на најбрз, најекономичен и најквалитетен начин.

За Нас!


Нашите услуги ги нудиме на македонскиот пазар и располагаме со високо стручен кадар, од сите области на градежништвото, кој е спремен да одговори на сите предизвици и потреби во секој момент.

За Нас

Нашите услуги ги нудиме на македонскиот пазар и располагаме со високо стручен кадар, од сите области на градежништвото, кој е спремен да одговори на сите предизвици и потреби во секој момент.

Контакт

Адреса:
Илија Алексов бр. 71,
2420, Радовиш,
Република Македонија
 
Директен контакт:
+389 (70) 357 990

Телефон: +389 (32) 630 055 
е-маил: contact@tehnikagp.mk
веб: www.tehnikagp.mk

Галерија